Зміст:

1. Загальні питання

2. Питання міждержавного розшуку

3. Візові питання

4. Питання заборони в'їзду в Україну

5. Питання перетину кордону

6. Питання реадмісії

7. Питання арешту, утримання під вартою, екстрадиції

8. Питання імміграції

9. Питання перебування іноземців та осіб без громадянства

10. Питання визначення статусу біженця

11. Питання безоплатної правової допомоги

12. Питання судового захисту

13. Питання медичної допомоги

14. Питання інтеграції та соціального захисту

15. Питання натуралізації

16. Питання доступу до інформації

17. Питання внутрішньо переміщених осіб

18. Позиції та коментарі УВКБ ООН до законодавства

19. Законопроекти, що стосуються біженців, раніше депортованих громадян, внутрішньо переміщених осіб, коментарі та пропозиції до них УВКБ ООН

20. Коментарі Європейської Комісії до законодавства України

 

1. Загальні питання

Угода між Урядом України та Управлінням Верховного комісара ООН у справах біженців (від 23 вересня 1996 р.)

Закон України "Про приєднання України до Конвенції про статус біженців та Протоколу щодо статусу біженців" (від 10 січня 2002 р.)

Закон України "Про приєднання України до Конвенції про статус апатридів" (від 11.01.2013)

Закон України "Про приєднання України до Конвенції про скорочення безгромадянства" (від 11.01.2013) 

Закон України "Про міжнародні договори України" (від 29.06.2004 р.) 

• Розпорядження Кабінету Міністрів України No 482-р від 12.07.2017 Про схвалення Стратегії державної міграційної політики України на період до 2025 року

Указ Президента України "Про затвердження Національної стратегії у сфері прав людини до 2020 р." (25.08.15)

Указ Президента України No 622/2011 "Про Концепцію державної міграційної політики" (від 30 травня 2011 р.) 

Закон України "Про ратифікацію Протоколу до Угоди з питань, пов'язаних з відновленням прав депортованих осіб, національних меншин і народів" (18 лютого 2004 року)

Указ Президента України No 494/2011 "Про Національний план з виконання Плану дій щодо лібералізації Європейським Союзом візового режиму для України" (від 22.04. 2011 р.)

Указ Президента України No 127/2013 "Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 12 березня 2013 року "Про невідкладні заходи щодо європейської інтеграції України" (12.03.2013)

Указ Президента України No 965/2004 Питання організації виконання Закону України "Про Загальнодержавну програму адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу" (від 21 серпня 2004 року)

Указ Президента України No 405/2011 "Питання Державної міграційної служби України" (від 6 квітня 2011 року)

Закон України "Про запобігання корупції" (від 14.10.2014)

      · • Постанова Кабінету Міністрів України No 1195 від 16.11.2011 "Про затвердження Порядку передачі дарунків, одержаних як подарунки державі, Автономній Республіці Крим, територіальній громаді, державним або комунальним установам чи організаціям 

Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відповідальності за корупційні правопорушення" (7.04.2011)

Закон України "Про громадські об'єднання" (від 22.03.2012)

Закон України "Про благодійну діяльність та благодійні організації" (5.07.2012)

Закон України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність" (5.07.2012 р.)

Закон України "Про гуманітарну допомогу" (від 22.10.1999)

Закон України "Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні" (06.09.2012 р.)

Закон України "Про правовий режим воєнного стану" (12.05.2015)

2. Питання міждержавного розшуку

Договор государств-участников Содружества Независимых Государств о межгосударственном розыске лиц (Москва, 10 декабря 2010 г.)

Закон України "Про оперативно-розшукову діяльність" (18.02.1992 р.)

3. Візові питання

4. Питання заборони в'їзду в Україну

5. Питання перетину кордону

Закон України "Про державний кордон України" (від 4 листопада 1991 р.)

Закон України "Про прикордонний контроль" (від 5 листопада 2009 р.)

Закон України "Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства" (22 .09. 2011 р.)

Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв'язку з прийняттям Закону України "Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства" (16.10.2012)

Закон України "Про відповідальність перевізників під час здійснення 
міжнародних пасажирських перевезень" (10 січня 2002 р.)

Закон України "Про протидію торгівлі людьми" (20.09.2011) 

6. Питання реадмісії
 
Закон України "Про ратифікацію Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Російської Федерації про реадмісію" (5.06.2013)
 
Закон України "Про ратифікацію Угоди між Кабінетом Міністрів України і Урядом Російської Федерації про реадмісію" (23 вересня 2008 р.)
 
Закон України "Про ратифікацію Угоди між Україною та Європейським Співтовариством про реадмісію осіб" (15 січня 2008 р.)
 
Постанова КМУ №22 від 22.01.2014 «Про затвердження Імплементаційного протоколу між Кабінетом Міністрів України та Австрійським Федеральним Урядом про реалізацію Угоди між Україною та Європейським Співтовариством про реадмісію осіб»
 
• Розпорядження КМУ №557-р від 02.04.2008 р. "Про утворення Української частини Спільного комітету з питань реадмісії"
 
 
7. Питання арешту, утримання під вартою, екстрадиції

Закон України "Про ратифікацію Конвенції про правову допомогу і правові відносини у цивільних, сімейних та кримінальних справаx" (від 10 листопада 1994 р.) 

Кримінальний процесуальний кодекс України, Розділ IX. Міжнародне співробітництво під час кримінального провадження (набрав чинності 19.11.2012)
 
Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв'язку з прийняттям Кримінального процесуального кодексу України" (13.04.2012)

Закон України "Про попереднє ув'язнення" (30.06.1993 р.)

 
8. Питання імміграції

Закон України "Про імміграцію" (від 7 червня 2001 р.)

9. Питання перебування іноземців та осіб без громадянства
 
Закон України "Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства" (22 .09. 2011 р.)
 
Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення положень судового захисту іноземців та осіб без громадянства і врегулювання окремих питань, пов’язаних з протидією нелегальній міграції" (19.05.2016)
 
Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв'язку з прийняттям Закону України "Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства" (16.10.2012)
 
Розпорядження КМУ 1428-р від 23.12.2015 Про схвалення Концепції створення національної системи ідентифікації громадян України, іноземців та осіб без громадянства
 
 
Закон України "Про протидію торгівлі людьми" (20.09.2011) 
 
Закон України "Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус" (від 20.11.2012)
 
• Постанова КМУ No 185 Деякі питання виконання Закону України "Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус" (від 13.03.2013) дію зупинено

Реєстрація місця проживання/перебування іноземців та ОБГ в Україні

Закон України "Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні" (від 11.12.2003 р.)

Закон України "Про внесення змін до деяких законів України щодо реєстрації місця проживання та місця перебування фізичних осіб в Україні" (від 5.07.2012 р.)

Закон України "Про основи соціального захисту бездомних осіб і безпритульних дітей" (2.06.2005)

Закон України "Про адміністративні послуги" (від 06.09.2012 р.)

Затримання іноземців та ОБГ в ПТПІ  

Порядок використання праці іноземців та ОБГ в Україні 

Вартість адміністративних послуг ДМСУ за видачу документів

Постанова КМУ No 770 від 2.11.2016 Деякі питання надання адміністративних послуг у сфері міграції

10. Питання визначення статусу біженця

Закон України "Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту" (від 8 липня 2011 р.)

Закон Україні "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо діяльності Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства надзвичайних ситуацій України, Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, інших центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується через відповідних міністрів" (16.10.2012)

Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту" (18 вересня 2012)

11. Питання безоплатної правової допомоги

Закон України "Про безоплатну правову допомогу" (від 2 червня 2011 р.)

Закон України "Про граничний розмір компенсації витрат на правову допомогу у цивільних та адміністративних справах" (2011 р.)

12. Питання судового захисту

Кодекс адміністративного судочинства України (2005 р.)

Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо участі у судовому засіданні в режимі відеоконференції" (4.07.2012 р.)

Закон України "Про судовий збір" (від 8 липня 2011 р.)

Закон України "Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини" (23 лютого 2006 р.)

Постанова пленуму Вищого Адміністративного Суду України від 25 червня 2009 року No 1  "Про судову практику розгляду спорів щодо статусу біженця та особи, яка потребує додаткового або тимчасового захисту, примусового повернення і примусового видворення іноземця чи особи без громадянства з України та спорів, пов'язаних із перебуванням іноземця та особи без громадянства в Україні" (в редакції від 16 березня 2012 р.)

Постанова Пленуму Верховного суду України "Про деякі питання застосування законодавства, яке регулює порядок і строки затримання (арешту) осіб при вирішенні питань, пов'язаних з їх екстрадицією" (від 8 жовтня 2004 р.)

13. Питання медичної допомоги

Закон України "Основи законодавства України про охорону здоров'я" (19.11.1992)

Закон України "Про екстрену медичну допомогу" (5.07.2012 р.)

Закон України "Про протидію захворюванню на туберкульоз" (5.07.2001)

14. Питання інтеграції та соціального захисту

Житловий кодекс Української РСР (від 30 червня 1983 р.)

Закон України "Про основи соціального захисту бездомних осіб і безпритульних дітей" (2.06.2005)    

Закон України "Про охорону дитинства" (26.04.2001)

Закон України "Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей" (24.01.1995)

Закон України "Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування" (13.01.2005)

Закон України "Про освіту" (23.05.1991)

Закон України "Про загальну середню освіту" (13.05.1999)

Закон України "Про професійно-технічну освіту" (10.02.1998)

Закон України "Про вищу освіту" (17.01.2002)

Закон України "Про зайнятість населення" (5.07.2012)

Закон України "Про реабілітацію інвалідів в Україні" (6.10.2005)

Закон України "Про соціальні послуги" (19.06.2003)

Закон України "Про місцеві державні адміністрації" (9.04.1999)

Закон України "Про Раду міністрів Автономної Республіки Крим" (16.06.2011)

Закон України "Про державну допомогу сім'ям з дітьми" (21.11.1992) 

Закон України "Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам" (від 18 травня 2004 р.)

15. Питання натуралізації

Закон України "Про громадянство України" (від 18 січня 2001 р.)

Указ Президента України No 215/2001 Питання організації виконання Закону України "Про громадянство України"  (від 27 березня 2001 р.)

16. Питання доступу до інформації

Закон України "Про інформацію" (2.10.1992)

Закон України "Про доступ до публічної інформації" (13.01.2011)

Закон України "Про захист персональних даних" (1.06.2010) 

17. Питання внутрішньо переміщених осіб

Реєстрація ВПО

Закон України "Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб" № 1706-VII від 20.10.2014 

Постанова КМУ No 509 від 1 жовтня 2014 "Про облік осіб, які переміщуються з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції"

Наказ Мінсоцполітики No 708 від 29.06.2016 Про внесення змін до форми заяви про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, затвердженої наказом Міністерства соціальної політики України від 08 жовтня 2014 року № 738

Єдина база данних ВПО

Постанова КМУ No 646 від 22.09.2016 Про затвердження Порядку створення, ведення та доступу до відомостей Єдиної інформаційної бази даних про внутрішньо переміщених осіб

Питання надання адресної допомоги ВПО

Постанова КМУ No 505 від 1 жовтня 2014 "Про надання щомісячної адресної допомоги  особам, які переміщуються з тимчасово окупованої  території України та районів проведення антитерористичної операції, для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг"

Постанова КМУ No 535 від 1 жовтня 2014 Про затвердження Порядку використання коштів, що надійшли від фізичних та юридичних осіб для надання одноразової грошової допомоги постраждалим особам та особам, які переміщуються з тимчасово окупованої території України або району проведення антитерористичної операції

Питання правового режиму ТОТ та ТНТ

Закон України "Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України" 1207-VІІ від 15.04.2014

Закон України "Про створення вільної економічної зони "Крим" та про особливості здійснення економічної діяльності на тимчасово окупованій території України" № 1636-VII від 12.08.2014

Закон України № 1680-VII "Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей" (16.09.2014)

Закон України № 1669-VII від 2.09.2014 Про тимчасові заходи на період проведення антитерористичної операції

Закон України "Про боротьбу з тероризмом" N 638-IV від 20.03.2003

Постанова ВРУ № 254-VIII "Про визнання окремих районів, міст, селищ і сіл Донецької та Луганської областей тимчасово окупованими територіями" (17.03.2015)

Розпорядження КМУ No 8-р від 11.01.2017 Про затвердження плану заходів, спрямованих на реалізацію деяких засад державної внутрішньої політики щодо окремих районів Донецької та Луганської областей, де органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження

Уряд запроваджує режим надзвичайної ситуації в Донецькій та Луганській областях та режим підвищеної готовності по всій Україні

Дело Мозера против Республики Молдова и России (Заявление № 11138/10) 23.02.2016

Case of Mozer v The Republic of Moldova and Russia (Application № 11138/10) 23.02.2016 

Питання евакуації

Кодекс цивільного захисту України

Постанова КМУ No 11 від 9.01.2014 Про затвердження Положення про єдину державну систему цивільного захисту

Питання в'їзду та виїзду на ТОТ та ТНТ

Постанова КМУ No 367 від 4.06.2015 Про затвердження Порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї

Постанова КМУ No 1035 від 16.12.2015 Про обмеження поставок окремих товарів (робіт, послуг) з тимчасово окупованої території на іншу територію України та/або з іншої території України на тимчасово окуповану територію

Постанова КМУ No 99 від 1.03.2017 Про затвердження Порядку переміщення товарів до району або з району проведення антитерористичної операції

Наказ Міністерства ТОТ та ВПО No 39 від 24.03.2017 Про затвердження Переліку та обсягів товарів, дозволених для переміщення до/з гуманітарно-логістичних центрів та через лінію зіткнення 

Постанова КМУ No 600 від 17.06. 2009 Про затвердження Порядку надання відомостей стосовно внутрішньо переміщених осіб щодо їх виїзду за кордон, на тимчасово окуповану територію України або до населених пунктів на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, та осіб, які в період одержання допомоги по безробіттю перетинали державний кордон України або перебували за межами України 

Наказ Першого заступника керівника АТО від 12.06.2015 №415 ог "Про затвердження Тимчасового порядку контролю за переміщенням осіб, транспортних засобів та вантажів вздовж лінії зіткнення у межах Донецької та Луганської областей"

Питання розселення ВПО 

Постанова КМУ No 213 від 25 червня 2014 "Про забезпечення тимчасового проживання сімей, які переселилися з Автономної Республіки Крим та м. Севастополя

Cabinet of Ministers Resolution No 213 dated 25 June 2014 "On temporary accommodation of families displaced from Autonomous Republic of Crimea and the city of Sevastopol"

Інформація щодо наявності житла в областях України для громадян, які переселяються з тимчасово окупованої території АР Крим та районів ведення антитерористичної операції 

Д О В І Д Н И К регіональних штабів з розміщення громадян України, які переселяються з тимчасово окупованої території України та районів ведення антитерористичної операції в інші регіони України

Інформативні пункти на вокзалах Укрзалізниці

Д О В І Д Н И К відповідальних осіб ОДА за облаштування громадян, що прибувають з АР Крим і м.Севастополь на тимчасове перебування до регіонів України

телефоны и адреса обласных государственных администраций 

Розпорядження КМДА No 267 від 19.03.2014 "Про створення міського координаційного центру з вирішення питань, пов'язаних з розміщенням та життєзабезпеченням мешканців Автономної Республіки Крим, які прибули у місто Київ для тимчасового проживання у зв'язку з нестабільною ситуацією на території Автономної Республіки Крим" 

Розпорядження Дніпропетровської ОДА від 21.03.2014 року № Р-160/0/3-14 "Про організацію роботи щодо підтримки сімей з території Автономної Республіки Крим та м. Севастополя"

Розпорядження Луцького міського голови № 149 від 02.04.2014 "Про організацію роботи щодо підтримки сімей з території Автономної Республіки Крим та м. Севастополь"

Розпорядження Полтавської ОДА No 110 від 14.04.2014 "Про заходи з тимчасового розміщення громадян України, які переселяються з Автономної Республіки Крим і м. Севастополя в Полтавську область"

Розпорядження Дніпропетровської ОДА від 27 травня 2014 року № Р-288/0/3-14 "Про організацію роботи щодо підтримки сімей з території південних та східних областей України"

Питання реєстрації місця пребування/проживання та паспортні питання  

Постанова КМУ No 207 від 2.03.2017 Про затвердження Правил реєстрації місця проживання та Порядку передачі органами реєстрації інформації до Єдиного державного демографічного реєстру

Постанова КМУ No 289 від 4.06.2014 Про затвердження Порядку оформлення документів, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус, громадянам, які проживають на тимчасово окупованій території України

Наказ Мінюсту № 953/5 від 17.06.2014 № 953/5 Про невідкладні заходи щодо захисту прав громадян на території проведення антитерористичної операції

Наказ МВС No 1077 "Про затвердження Порядку реєстрації місця проживання та місця перебування фізичних осіб в Україні та зразків необхідних для цього документів" (22.11.2012)

Постанова КМУ No 302 від 23.03.2015 Про затвердження зразка бланка, технічного опису та Порядку оформлення, видачі, обміну, пересилання, вилучення, повернення державі, визнання недійсним та знищення паспорта громадянина України

Наказ МВС No 320 "Про затвердження Порядку оформлення і видачі паспорта громадянина України" (13.04.2012) 

Наказ МВС No 997 від 26.09.2014 Про затвердження зразка та Порядку видачі довідки, що підтверджує місцеперебування громадян України, які проживають на тимчасово окупованій території або переселилися з неї, та зразка письмової заяви

Інформація для громадян, які проживають (зареєстровані) на території Кримського півострова 

Державна міграційна служба України застерігає громадян ні в якому разі не передавати паспорти громадянина України будь-яким особам і представникам іноземних держав, оскільки в майбутньому такі паспорти можуть бути використані для протиправної діяльності, наприклад, для продажу майна, одержання кредитних коштів тощо

Питання соціального захисту

Закон України No 85-VIII Про встановлення додаткових гарантій щодо захисту прав громадян, які проживають на територіях проведення антитерористичної операції, та обмеження відповідальності підприємств - виконавців/виробників житлово-комунальних послуг у разі несвоєчасного здійснення платежів за спожиті енергетичні ресурси від 13.01.2015

Закон України № 245-VIII Про внесення змін до деяких законів України щодо посилення соціального захисту внутрішньо переміщених осіб (5.03.2015)

Постанова КМУ No 1094 від 16.12.2015 "Про затвердження Комплексної державної програми щодо підтримки, соціальної адаптації та реінтеграції громадян України, які переселилися з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції в інші регіони України, на період до 2017 року"

Постанова КМУ № 637 від 05.11.2014 Про здійснення соціальних виплат особам, які переміщуються з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції

Постанова КМУ No 595 від 7.10.2014 "Деякі питання фінансування бюджетних установ, здійснення соціальних виплат населенню та надання фінансової підтримки окремим підприємствам і організаціям Донецької та Луганської областей"

Постанова КМУ No 848 від 21.10.1995 Про спрощення порядку надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива 

Розпорядження КМУ No 909-р від 15.11.2017 Про схвалення Стратегії інтеграції внутрішньо переміщених осіб та впровадження довгострокових рішень щодо внутрішнього переміщення на період до 2020 року

Мінсоцполітики (12.10.2016): Переселенці можуть претендувати на житлову субсидію 

Зразок Договору оренди житлового приміщення для отримання житлової субсидії 

Питання пенсійного забезпечення

Закон України No 85-VIII Про встановлення додаткових гарантій щодо захисту прав громадян, які проживають на територіях проведення антитерористичної операції, та обмеження відповідальності підприємств - виконавців/виробників житлово-комунальних послуг у разі несвоєчасного здійснення платежів за спожиті енергетичні ресурси від 13.01.2015

Указ Президента України № 875/2014 "Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 4.11.2014 року "Про невідкладні заходи щодо стабілізації соціально-економічної ситуації в Донецькій та Луганській областях"

Постанова КМУ № 637 від 05.11.2014 Про здійснення соціальних виплат особам, які переміщуються з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції

Постанова КМУ No 595 від 7.10.2014 "Деякі питання фінансування бюджетних установ, здійснення соціальних виплат населенню та надання фінансової підтримки окремим підприємствам і організаціям Донецької та Луганської областей"

Постанова КМУ No 234 від 2.07.2014 Про затвердження Порядку виплати пенсії та надання соціальних послуг громадянам України, які проживають на території Автономної Республіки Крим та м. Севастополя

Для оказания социальной защиты жителям АР Крым, Севастополя, Донецкой и Луганской областей внедрен упрощенный механизм перевода пенсий по месту фактического проживания. Необходимо: заявление, паспорт, справка о присвоении идентификационного кода. Право выбора способа выплаты (почта, банк) - за пенсионером. Начисление осуществляться по материалам электронного пенсионного дела.

Питання зайнятості

Закон України № 245-VIII Про внесення змін до деяких законів України щодо посилення соціального захисту внутрішньо переміщених осіб (5.03.2015)

Постанова КМУ No 1154 від 2.12.2015 Про реалізацію пілотного проекту із залучення до роботи членів малозабезпечених сімей та внутрішньо переміщених осіб (в Львівській, Полтавській та Харківській областях)

Постанова КМУ No 505 від 8.07.15 Про затвердження Основних напрямів розв’язання проблем зайнятості внутрішньо переміщених осіб на 2015-2016 роки

Постанова КМУ No 198 від 20.03.13 "Про затвердження Порядку реєстрації, перереєстрації безробітних та ведення обліку осіб, які шукають роботу"

Дорожня карта як знайти роботу

Центри зайнятості допомогають в: пошуку тимчасової або постійної роботи, участі в громадських оплачуваних роботах, професійній підготовці та перепідготовці, отриманні статусу та допомоги по безробіттю

Питаня перереєстрації підприємницької діяльності

Наказ Мінфін № 1127 від 14.11.2014 Про затвердження Змін до Порядку обліку платників податків і зборів

Наказ Мінюсту No 3359/5 від 25.11.2016 Про врегулювання відносин, пов’язаних з державною реєстрацією юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи, в межах декількох адміністративно-територіальних одиниць

Питання (продовження) навчання

Закон України № 1838-VIII від 7.02.2017 Про внесення змін до деяких законів України щодо посилення соціального захисту осіб, які проживають на тимчасово окупованих територіях та у населених пунктах на лінії зіткнення

Закон України №1114-VIII від 19.04.2016 Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення права на здобуття освіти осіб, місцем проживання яких є територія проведення антитерористичної операції

Закон України №1038-VIII від 17.03.2016 Про внесення змін до статті 7 Закону України "Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України" щодо забезпечення права на здобуття освіти 

Закон України No 425-VIII Про внесення змін до деяких законів України щодо державної підтримки учасників бойових дій та їхніх дітей, дітей, один із батьків яких загинув у районі проведення антитерористичних операцій, бойових дій чи збройних конфліктів або під час масових акцій громадянського протесту, дітей, зареєстрованих як внутрішньо переміщені особи, для здобуття професійно-технічної та вищої освіти від 14.05.2015

Закон України №1237-VII від 6.05.2014 Про внесення змін до статті 7 Закону України "Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України" щодо права на освіту

Вступ 2016: Лілія Гриневич розказала, які нововведення зроблять вступ 2016 року більш справедливим

Дорожня карта як здобути українську освіту школярам з Донбасу

Дорожня карта як здобути українську освіту школярам з Криму 

Питання гумінітарної допомоги

Закон України "Про гуманітарну допомогу" (від 22.10.1999)

Закон України "Про внесення змін до Податкового кодексу України" 211-VIII від 02.03.2015

Закон України "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо деяких питань оподаткування благодійної допомоги" 1668-VII від 02.09.2014

Постанова КМУ No 544 Про Порядок митного оформлення вантажів гуманітарної допомоги від 22.03.2000

Постанова КМУ No 21 від 30.01.2015 Про затвердження Порядку надання гуманітарної та іншої допомоги населенню Донецької та Луганської областей

Постанова КМУ № 653 від 26.11.2014 Про затвердження переліку потреб, сума благодійної допомоги для задоволення яких не включається до оподатковуваного доходу платників податку на доходи фізичних осіб 

Постанова КМУ No 112 від 24.02.2016 Про затвердження переліку засобів, товарів (робіт, послуг), сума (вартість) благодійної допомоги для закупівлі або у вигляді яких не включається до оподатковуваного доходу платників податку на доходи фізичних осіб

Постанова КМУ No 241 від 25.03.2013 "Про затвердження Порядку взаємодії центральних органів виконавчої влади та Національного банку щодо визнання вантажів (товарів), коштів, у тому числі в іноземній валюті, виконаних робіт, наданих послуг гуманітарною допомогою"

Постанова КМУ No 347 від 15.08.2014 "Про затвердження Порядку взаємодії центральних органів виконавчої влади та Національного банку щодо визнання вантажів (товарів), коштів, у тому числі в іноземній валюті, виконаних робіт, наданих послуг гуманітарною допомогою"

Інформація щодо потреб у гуманітарній допомозі для ВПО та окремих категорій громадян по областях

Питання встановлення факту народження або смерті на ТОТ

Закон України № 990-VIII від 4.02.2016 Про внесення змін до Цивільного процесуального кодексу України щодо встановлення факту народження або смерті особи на тимчасово окупованій території України

Постанова КМУ No 1004 від 6.12.2017 Про внесення змін до Порядку підтвердження факту народження дитини поза закладом охорони здоров’я

Питання реєстрації нерухомості

Наказ Мінюсту 989/5 від 28.03.2016 Про врегулювання відносин, пов’язаних з державною реєстрацією речових прав на нерухоме майно, що розташоване на тимчасово окупованій території України

НБУ врегулював операції по іпотеці на майно в Криму

Постанова НБУ № 23 від 25.01.2012 Про затвердження Положення про порядок формування та використання банками України резервів для відшкодування можливих втрат за активними банківськими операціями

Питання компенсації за пошкоджене майно в зоні АТО

Постанова КМУ No 250 від 29.04.2015 Про затвердження Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на відновлення (будівництво, капітальний ремонт, реконструкцію) інфраструктури у Донецькій та Луганській областях

Питання взяття на облік в: Єдиний державний автоматизований реєстр осіб, які мають право на пільги; квартирний облік; допомоги для придбання житла для ВПО які належать до/є: (1) сімей загиблих військовослужбовців, які брали безпосередню участь в АТО, (2) інвалідами I–II групи з числа таких військовослужбовців

Постанова КМУ No 861 від 23.11.2016 Про внесення змін до постанов Ради Міністрів УРСР і Укрпрофради від 11 грудня 1984 р. № 470 і Кабінету Міністрів України від 29 січня 2003 р. № 117

Постанова КМУ No 719 від 19.10.2016 Питання забезпечення житлом сімей загиблих військовослужбовців, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції, а також інвалідів I-II групи з числа військовослужбовців, які брали участь у зазначеній операції, та потребують поліпшення житлових умов

Постанова КМУ No 117 від 29.01.2003 Про Єдиний державний автоматизований реєстр осіб, які мають право на пільги

Постанова Ради Міністрів УРСР No 470 від 11.12.1984 Про затвердження Правил обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, і надання їм жилих приміщень в Українській РСР

Інтеграція ВПО

Постанова КМУ No 1094 від 16.12.2015 "Про затвердження Комплексної державної програми щодо підтримки, соціальної адаптації та реінтеграції громадян України, які переселилися з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції в інші регіони України, на період до 2017 року"

Постанова ВРУ №1074-VIII від 31.03.2016 Про Рекомендації парламентських слухань на тему: "Стан дотримання прав внутрішньо переміщених осіб та громадян України, які проживають на тимчасово окупованій території України та на тимчасово неконтрольованій території в зоні проведення антитерористичної операції"

Міністрерство ТОТ та ВПО

Постанова КМУ No 376 від 8.06.2016 "Деякі питання Міністерства з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб"

Інші нормативно-правові документи та проекти

Постанова КМУ No 68 від 25.02.2015 Про затвердження Порядку перерахування міжбюджетних трансфертів за місцевими бюджетами у населених пунктах Донецької та Луганської областей, що розташовані на території проведення антитерористичної операції 

Постанова НБУ № 699 03.11.2014 Про застосування окремих норм валютного законодавства під час режиму тимчасової окупації на території вільної економічної зони "Крим"

Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України" (щодо місця перебування та права на освіту), зареєстрований в ВРУ під No.4931 від 26.05.2014 

Проект Закону про забезпечення прав і свобод громадян, які проживають в зоні проведення тимчасової антитерористичної операції або переселилися з неї, зареєстрований в ВРУ під No. 4998 від 03.06.2014

Unofficial translation of the draft Law "On protection of rights and freedoms of internally displaced persons" (modified), registered at the Parliament under No 4998 on 17.06.2014

Проект Закону про податковий та митний контроль у вільній економічній зоні Криму та про особливості здійснення економічної діяльності на тимчасово окупованій території України, зареєстрований в ВРУ під No. 4032а від 06.06.2014

Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про вибори народних депутатів України" (щодо забезпечення реалізації виборчих прав внутрішньо переміщених осіб), зареєстрований в ВРУ 4550а від 28.08.2014

Проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо звільнення від оподаткування доходів у вигляді гуманітарної, благодійної, технічної допомоги, отриманих внутрішньо переміщеними особами), зареєстрований в ВРУ 4551а від 28.08.2014

Проект Закону про внесення змін до Митного кодексу України (щодо зменшення строку тимчасового зберігання товарів гуманітарної допомоги для внутрішньо переміщених осіб), зареєстрований в ВРУ 4552а від 28.08.2014

Проект Закону про внесення змін до статті 31 Закону України "Про зайнятість населення" (щодо фінансування громадських робіт), зареєстрований в ВРУ 2770 від 10.04.2013

Проект Закону про внесення змін до Митного кодексу України (щодо зменшення строку тимчасового зберігання товарів гуманітарної допомоги для внутрішньо переміщених осіб), зареєстрований в ВРУ 1419 від 11.12.2014

Проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо звільнення від оподаткування доходів у вигляді гуманітарної, благодійної, технічної допомоги, отриманих внутрішньо переміщеними особами), зареєстрований в ВРУ 1420 від 11.12.2014

Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення соціального захисту внутрішньо переміщених осіб, зареєстрований в ВРУ 1496 від 17.12.2014

Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про гуманітарну допомогу" (щодо недопущення затягування строків проведення санітарного, ветеринарного, фітосанітарного, радіологічного та екологічного контролю гуманітарної допомоги), зареєстрований в ВРУ 1509 від 18.12.2014

Проект Закону про забезпечення права та гарантій дітей-жертв збройного конфлікту, воєнних дій, тимчасової окупації території України, зареєстрований в ВРУ 2146 від 16.02.2015

Проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо посилення гарантії дотримання прав і свобод внутрішньо переміщених осіб, зареєстрований в ВРУ 2166 від 18.02.2015

Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб" (щодо компенсації вартості пошкодженого майна), зареєстрований в ВРУ 2167 від 18.02.2015

Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про безоплатну правову допомогу" (щодо забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб), зареєстрований в ВРУ 2373 від 13.03.2015

Проект Закону про внесення змін до статей 165 і 252 Податкового кодексу України, зареєстрований в ВРУ 2213 від 23.02.2015

18. Позиції та коментарі УВКБ ООН до законодавства:

Пропозиції УВКБ ООН до Закону України "Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб"

Україна як країна притулку: спостереження щодо становища шукачів статусу біженця і біженців в Україні (липень 2013)

Позиція УВКБ ООН щодо ситуації з притулком в Україні в контексті повернення шукачів притулку (2007)

Пам'ятна записка про сиcтему притулку в Україні (20 червня 2012)

Коментар УВКБ ООН до Закону України "Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту в Україні" (12 серпня 2011 р.)

Пропозиції УВКБ ООН до Закону України "Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту" (21 травня 2013 р.)

Позиція УВКБ ООН щодо застосування статті 15 (с) Директиви Європарламенту та Ради ЄС по стандартах кваліфікації громадян третіх країн або осіб без громадянства в якості бенефіціарів міжнародного захисту  та по єдиному статусу для біженців або осіб, які мають право на додатковий захист, та по сутності наданого захисту (24 липня 2013).

19. Законопроекти, що стосуються біженців, раніше депортованих громадян, внутрішньо переміщених осіб, коментарі та пропозиції до них УВКБ ООН:

Проект Закону про документи України, що посвідчують особу та дають право виїзду за кордон, зареєстрований в ВРУ під No.1632 від 25.12.2014

Проект Закону  про внесення змін до Закону України "Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України" (щодо місця перебування та права на освіту), зареєстрований в ВРУ під No.4931 від 26.05.2014

Проект Закону про документи України, що посвідчують особу та дають право виїзду за кордон, зареєстрований в ВРУ під No.4751 від 22.04.2014

Проект Закону про внесення змін до статті 1 Закону України "Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту" (щодо врахування документів у сфері міграції), зареєстрований в ВРУ під No. 4580 від 27.03.2014

Проект Закону про внесення змін до законів України "Про основи соціального захисту бездомних осіб і безпритульних дітей" та "Про зайнятість населення" (щодо статусу біженців), зареєстрований в ВРУ під No.4574 від 26.03.2014

Проект Закону про забезпечення прав і свобод громадян на тимчасово окупованій території України, зареєстрований в ВРУ під No. 4473-1 від 19.03.2014

Проект Закону про внесення зміни до Закону України "Про безоплатну правову допомогу" (щодо відтермінування набрання чинності положень пункту 6 розділу VI "Прикінцеві та перехідні положення"), зареєстрований в ВРУ під No. 3792 від 19.12.2013

Проект Закону про внесення змін до статті 13 Закону України "Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства"(щодо поліпшення управління міграційними процесами), зареєстрований в ВРУ під No. 3603 від 13.11.2013

Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо удосконалення положень судового захисту іноземців та осіб без громадянства), зареєстрований в ВРУ під No. 2743 від 05.04.2013

Проект Закону про ратифікацію Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Російської Федерації про реадмісію, зареєстрований в ВРУ під No. 0017 від 03.04.2013

Проект Закону про внесення змін до статті 42 Закону України "Про зайнятість населення" (щодо плати за видачу роботодавцям дозволів на використання праці іноземців та осіб без громадянства на тимчасове працевлаштування), зареєстрований в ВРУ під No. 2620 від 22.03.2013

Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запобігання та протидії дискримінації в Україні, зареєстрований в ВРУ під No. 2342 від 19.02.2013

Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства" (щодо заборони подальшого в'їзду в Україну), зареєстрований в ВРУ під No. 2304 від 14.02.2013  

Проект Закону про посилення відповідальності за дискримінацію на расовому, етнічному і релігійному грунті,зареєстрований в ВРУ під No. 1042 від 12.12.2012

Пропозиції Президента до Закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо громадянства", зареєстровані в ВРУ під No. 0984 від 12.12.2012

Проект Закону про відновлення прав осіб, депортованих за національною ознакою, зареєстровані в ВРУ під No. 0921 від 12.12.2012

Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про громадянство України" (щодо усунення колізій, які дозволяють подвійне громадянство), зареєстрований в ВРУ під No. 0919 від 12.12.2012

Проект Закону про приєднання України до Конвенції про статус апатридів, зареєстрований в ВРУ під No. 0007 від 17.12.2012

Проект Закону про приєднання України до Конвенції про скорочення безгромадянства, зареєстрований в ВРУ під No. 0006 від 17.12.2012

Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини" щодо національного превентивного механізму, зареєстрований в ВРУ під No. 11073 від 09.08.2012

Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв'язку з прийняттям Закону України "Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства", зареєстрований в ВРУ під No.11071 від 09.08.2012

Проект Закону про зайнятість населення, зареєстрований в ВРУ під No.10497-1 від 22.05.2012

Проект Закону про Єдиний державний демографічний реєстр, зареєстрований в ВРУ під No. 10492 від 18.05.2012

Проект Закону про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні, зареєстрований в ВРУ під No. 10468 від 14.05.2012 

Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту, зареєстрований в ВРУ під No. 10428 від 3.05.2012

Проект Закону про адвокатуру та адвокатську діяльність, зареєстрований в ВРУ під No. 10424 від 28.04.2012 

Проект Закону про документи України, що посвідчують особу, дають право на в'їзд в Україну та виїзд з України, зареєстрований в ВРУ під No. 10381 від 23.04.2012 

Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв'язку з прийняттям Кримінального процесуального кодексу України, зареєстрований в ВРУ під No. 9700-2 від 13.04.2012 

Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо діяльності Міністерства внутрішніх справ, Міністерства надзвичайних ситуацій, Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства, інших центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується через відповідних міністрів), зареєстрований в ВРУ під No. 10219 від 16.03.2012

Проект Закону про екстрену медичну допомогу, зареєстрований в ВРУ під No. 10155 від 07.03.2012

Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо громадянства, зареєстрований в ВРУ під No. 9728-1 від 01.02.2012

Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо участі у судовому засіданні у режимі відеоконференції, зареєстрований в ВРУ під No. 9753 від 26.01.2012

Проект Кримінального процесуального кодексу України, зареєстрований в ВРУ під No. 9700 від 13.01.2012

Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв'язку з прийняттям Закону України "Про безоплатну правову допомогу", зареєстрований в ВРУ під No. 9496 від 24.11.2011

Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини", зареєстрований в ВРУ під No.9458 від 15.11.2011 

Проект Закону про адміністративні послуги, зареєстрований в ВРУ під No.9435 від 09.11.2011

Проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо реєстрації місця проживання та місця перебування фізичних осіб в Україні, зареєстрований в ВРУ під No. 9289 від 13.10.2011

Проект Закону про правовий статус іноземців та осіб без громадянства, зареєстрований в ВРУ під No. 8570 від 26.05.2011

Проект Закону про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту зареєстрований в ВРУ під No. 7252 від 14.10.2010

Проект Закону про відновлення прав осіб, депортованих за національною ознакою, зареєстрований в ВРУ під No. 5515 від 24.02.2010 

Проект Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань міграції, зареєстрований в ВРУ під No.2232 від 06.04.2009

20. Коментарі Європейської Комісії до законодавства України:

Другий звіт Європейської Комісії щодо виконання Україною плану дій з візової лібералізації, 09.02.2012 (витяги)

 

 

4551а

28.08.2014

gS05MrTl31Wm9