Керівні принципи щодо міжнародного захисту

 

Керівництво з процедур та критеріїв визначення статусу біженців (відповідно до Конвенції 1951 р. та Протоколу 1967 р., які стосуються статусу біженців) (1992)

Керівні положення УВКБ ООН про критерії та стандарти щодо затримання та альтернативи триманню під вартою осіб, які шукають притулку (2012)  

Про обов?язки та стандарти доказування у заявах біженців. Позиція УВКБ ООН (16 грудня 1998 р.)

Програма захисту. Програма містить формулювання цілей та завдань, а також визначення дій з посилення міжнародного захисту біженців (26 червня 2002 р.)

УВКБ ООН та міжнародний захист. Вступний курс в області міжнародного захисту. (Перше видання, 2006)

Консультаційний висновок з правил дотримання конфіденційності інформації про притулок (31 березня 2005 р.)

Про стратегічний підхід до боротьби проти расизму, расової дискримінації, ксенофобії та пов'язаної з ними нетерпимості (грудень, 2009)

Решение проблем безопасности без отрицательных последствий для защиты беженцев, 17.12.2015 

Керівна записка з екстрадиції та міжнародного захисту біженців (квітень, 2008)

Інструмент УВКБ ООН для спільної оцінки при здійсненні діяльності (травень, 2006)

Роль УВКБ ООН у спостереженні за дотриманням стандартів міжнародного захисту в контексті його мандату. Доповідь Волькера Тюрка на Міжнародній конференції з вимушеного переміщення, стандартів захисту та спостереження за дотриманням Конвенції 1951 р., Протоколу 1967 р. та інших міжнародних документів. (Торонто, 17-20 травня 2010 р.)


 

Частина 1. Подання заяви та допущення до процедури

Частина 2. Процедура проведення інтерв?ю

Частина 3. Процедура розгляду заяви та ухвалення рішення у справі

Частина 4. Особливі групи

•   Діти-біженці

•   Системи забезпечення опіки у Європі

•   Переслідування за статевою приналежністю

Частина 5. Особливі поняття

•   Додаткові/допоміжні форми захисту

•   Свобода пересування та затримання

•   Безгромадянство


 

Частина 1. Подання заяви та допущення до процедури

Директива Ради, яка встановлює мінімальні стандарти прийому шукачів притулку у державах-членах Ради (Рада Європейського Союзу 9098/02, Брюсель, 17 червня 2002 р.)

Заключне положення Виконавчого комітету щодо прийому шукачів притулку в контексті індивідуальних систем притулку (УВКБ ООН, Женева  - 93 (L III), 2002)

Короткі висновки по статті 31 Конвенції 1951 року щодо статусу біженців, Всесвітні консультації з питань міжнародного захисту (УВКБ ООН, Женева, 8-9 листопада 2001 р.)

Керівництво УВКБ ООН з критеріїв та стандартів, які застосовуються щодо затримання та утримання під вартою шукачів притулку (УВКБ ООН, Женева, лютий, 1999)

Вступ у питання міжнародного захисту біженців. Посібник для самонавчання (1 серпня 2005 р.)

 

Частина 2. Процедура проведення інтерв'ю

Перелік питань з техніки проведення інтерв'ю (УВКБ ООН, Женева, 2003)

Переклад бесід з біженцями, Учбовий модуль, RLD 3, частина 4 (УВКБ ООН, Женева, червень,1993)

Проблеми взаєморозуміння: нерозуміння, що виникає через міжкультурні розбіжності при розгляді справ про надання притулку (Огляд Міжнародної Міграції '2, 1986)

Інструмент із визначення підвищеного ризику

 

Частина 3. Процедура розгляду заяви та ухвалення рішення у справі

Направлення судової справи до Страсбургу: ЄКПЛ та право на політичний притулок (дослідження ECRE, Київ, 18-19 березня 2004 р.)

Наглядова роль УВКБ ООН відповідно до Статті 35 Конвенції 1951 р. (витяг), Валтер Келін, Всесвітні консультації з питань міжнародного захисту (Кембридж, липень, 2001)

Процеси надання притулку (об'єктивні та дієві процедури надання притулку). Глобальні консультації із захисту на міжнародному рівні. (УВКБ ООН, Женева, травень, 2001)

Керівництво з проведення справедливої та ефективної процедури визначення статусу біженців (проект ECRE, вересень, 1999)

Позиція про зобов'язання та стандарти доказів у заяві біженців (УВКБ ООН, Женева, грудень, 1998)

 

Частина 4. Особливі групи

Керівні принципи міжнародного захисту: Приналежність до певної соціальної групи у контексті статті 1 (пункт А, підпункт 2) Конвенції 1951 року та/або Протоколу 1967 року щодо статусу біженців (7 травня 2002 р.)

Керівництво з міжнародного захисту. Заява на отримання статусу біженця з релігійних мотивів відповідно до статті 1А (2) Конвенції 1951 р. та Протоколу 1967 р. щодо статусу біженця. (УВКБ ООН,  28 квітня 2004 р.)

Позиція УВКБ ООН (Управління Верховного комісара ООН у справах біженців) стосовно заяв щодо надання статусу біженця відповідно до Конвенції про Статус біженця 1951 року, які засновані на побоюванні переслідувань через приналежність особи до сім'ї чи клану, які втягнені до родової помсти (17 березня 2006 р.)

Провідна роль жінок у забезпеченні джерел існування

Діти-біженці

Конвенція про права дитини (1989)

Рекомендації УВКБ ООН з формального визначення дотримання інтересів дитини (попередня редакція, травень, 2006)

Рекомендації ООН щодо визначення найкращих інтересів дитини (травень, 2008)

Керівні принципи міжнародного захисту. Процедури, пов'язані з дітьми без супроводу дорослих, які звертаються за отриманням статусу біженця. (УВКБ ООН, Женева, лютий, 1997)

Рекомендації УВКБ ООН щодо принципів та процедур роботи з дітьми без супроводу, які шукають притулку (лютий, 1997)

Рекомендація Ради Європи "Про захист і допомогу для дітей у пошуку притулку, які залишилися без опіки дорослих" (2005)

Звіт про передову практику (програма "Безпритульні діти в Європі"). (Друге видання, жовтень, 2004)

Короткі висновки: єдність родини. Всесвітні консультації з питань міжнародного захисту (УВКБ ООН, Женева, листопад, 2001)

Програма "Розлучені з батьками діти, які знаходяться у Європі". Викладення успішного практичного досвіду (2004) 

Зауваження загального порядку ? 6 (2005). Поводження з дітьми без супроводу та розлученими з родиною дітьми поза межами країни походження (2005)

Керівництво з міжнародного захисту ?8: Звернення дітей щодо надання притулку відповідно до статей 1(А)2 та 1(F) Конвенції 1951 року таабо Протоколу 1967 року, що стосуються статусу біженця (22 грудня 2009 р.)

Системи забезпечення опіки у Європі

Системи забезпечення опіки для дітей без супроводу і розлучених з родиною дітей, які шукають притулок у Європі

Компетентність або якість піклувальника

Навчання опікунів/піклувальників (за кількістю країн)

Навчання опікунів/піклувальників (у відсотках) 

Обов?язки опікуна/піклувальника

Переслідування за статевою приналежністю

Керівні принципи міжнародного захисту: Переслідування, пов'язані зі статтю, у контексті статті 1 (пункт А, підпункт 2) Конвенції 1951 року та/або Протоколу 1967 року щодо статусу біженців (травень, 2002)

Мінімальні стандарти процедури надання притулку з урахування гендерних факторів, Проект Пакет гендерних учбових матеріалів з питань захисту (вересень, 2000/червень, 2001)

Заключне положення Виконавчого комітету: Жінки-біженки і міжнародний захист (УВКБ ООН, Женева, 64 (XLI), 1990)

Керівництво із запобігання та реагування. Сексуальне насильство по відношенню до біженців. (УВКБ ООН, Женева, 1995)

Сексуальне та гендерне насильство над біженцями, особами, які повертаються, або внутрішньо переміщеними особами. Керівництво із запобігання та реагування (УВКБ ООН, травень, 2003) 

 

Частина 5. Особливі поняття

Критерії воз'єднання сімей біженців: європейська практика, зокрема практика Норвегії (02.04.2013)

Керівні принципи міжнародного захисту: Застосування статті 1А(2) Конвенції 1951 р. та (або) Протоколу 1967 р., що стосуються статусу біженців, до жертв торгівлі людьми та осіб, які наражені на небезпеку стати жертвами такої торгівлі (2006)

Доповідь про застосування регламенту "Дублін ІІ" у Європі (ECRE, березень, 2006)

Коментарі з питань ВІЧ/СНІД та захисту біженців, внутрішньо переміщених осіб та інших осіб під опікою УВКБ ООН. (УВКБ ООН, Женева, 5 квітня 2006 р.)

Консультативний висновок УВКБ ООН про зміст застереження про національну безпеку у статті 33 (2) Конвенції 1951 р. про статус біженця (6 січня 2006 р.)

На шляху інтеграції біженців у Європі (ECRE, липень, 2005)

Економічні, соціальні та культурні права. Остаточна доповідь Спеціального доповідача Паулу Сержіу Пінейру "Принципи з питань реституції житла та майна біженців та переміщених осіб" (2005)

Коментар з питання про позбавлення статусу біженця (2004) 

Керівні принципи міжнародного захисту біженців. Застосування положень про виключення: пункт F статті 1 Конвенції 1951 року про статус біженців (УВКБ ООН, Женева, вересень, 2003) 

Керівні принципи міжнародного захисту: Припинення статусу біженця відповідно до статті 1С(5) та (6) Конвенції про статус біженців 1951 року ("Підстави для припинення")

Висновки щодо поняття "ефективного захисту" в контексті вторинних переміщень осіб, які шукають притулку, й біженців (Лісабонський круглий стіл експертів, 9-10 грудня 2002 р.) 

Короткі висновки про поняття "ефективного захисту" у контексті вторинних переміщень шукачів притулку. Всесвітні консультацій з питань міжнародного захисту (УВКБ ООН, Женева, лютий, 2002) 

Додаткові/допоміжні форми захисту

Додаткові допоміжні форми захисту: збірник аналітичних і міжнародно-правових документів (УВКБ ООН, Київ, 2004)

Свобода пересування та затримання

Альтернативи затриманню (утриманню під вартою) шукачів притулку та біженців. Офелія Філд за участі Еліс Едвардс (зовнішні консультанти). (УВКБ ООН, Женева, квітень, 2006)

Пам'ятка працівнику міліції України про перебування біженців в Україні (листопад, 2009)

Позиція УВКБ ООН стосовно захисту біженців та пошуку рішень в контексті міст (вересень, 2009)

Безгромадянство

Конвенція про скорочення безгромадянства (1961)

Конвенція про статус апатридів (1954)

Громадянство та безгромадянства: керівництво для парламентаріїв (УВКБ ООН, Женева, 2005)

Збірник нормативно-правових актів держав Східної Європи та Центральної Азії з питань громадянства. (Підготовлений та виданий Регіональним Представництвом УВКБ ООН у Білорусі, Молдові та Україні, 2005)

Безгражданство: Принципы анализа в целях предотвращения сокращения и защиты (2008)

Стратегия УВКБ ООН в сфере безгражданства: Концептуальная записка (март 2010 г.)

УВКБ ООН, Руководящие принципы по вопросам безгражданства 3: Определение статуса лиц без гражданства на национальном уровне (17 июля 2012 г.)

Декларація про права людини щодо осіб, які не є громадянами країни, у якій вони мешкають (13 грудня 1985 р.)