Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року

Європейська угода про скасування віз для біженців (20 квітня 1959 р)

Європейська угода про передання відповідальності за біженців (16 жовтня 1980 р.)

Рекомендація 773 про де-факто беженців (1976)

Рекомендація 817 про право на притулок (1977) 

Декларація про територіальний притулок (1977)

Рекомендація  R (1981) 16 Комітету міністрів державам-членам про узгодження національних процедур щодо притулку

Рекомендація  R (1984) 1 Комітету міністрів державам-членам про захист осіб, що формально не визнаються біженцями 

Рекомендація  R (1994) 5 Комітету міністрів про керівні принципи щодо прибуття осіб, які шукають притулку, до європейських аеропортів

Рекомендація R (1999) 18 Комітету міністрів державам-членам щодо запобігання та скорочення безгромадянства

Рекомендація  R (2000) 9 Комітету міністрів державам-членам про тимчасовий захист

Рекомендація  R (2001) 18 Комітету міністрів державам-членам про допоміжний захист

Резолюція 1933 (2013): Вирішення проблем, пов'язаних зі змішаними потоками мігрантів та осіб, що шукають притулку, на схід від кордонів Європейського союзу

Посібник з європейського антидіскрімінаційного права. (судова практика Європейського Суду з прав людини з справ по забороні дискримінації, які передбачені ст. 14 ЄКПЛ та Протоколом ? 12 до ЄКПЛ)