Дублінська конвенція, що визначає державу, відповідальну за розгляд клопотань про надання притулку, поданих у одній з держав - членів Європейського Співтовариства (1990) 

Конвенція про застосування Шенгенської угоди від 14 червня 1985 року між урядами держав Економічного союзу Бенілюкс, Федеративної Республіки Німеччини та Французької Республіки про поступове скасування контролю на спільних кордонах (1990) 

Резолюція Ради Європейського Союзу "Про мінімальні гарантії процедур надання притулку" (20 червня 1995 р.) 

Спільна позиція, визначена Радою на основі статті К.3 Угоди про Європейський Союз щодо узгодженого застосування визначення терміну "біженець" у статті 1 Женевської Конвенції від 28 липня 1951 року про статус біженців (4 березня 1996 р.)

Директива Ради про встановлення мінімальних стандартів приймання шукачів притулку (27 січня 2003 р.), переклад надано Міністерством юстиції України

Пропозиція щодо переробки Директиви Ради про встановлення мінімальних стандартів приймання шукачів притулку (1 червня 2011 р.)

Директива Ради "Про мінімальні стандарти для надання тимчасового захисту у випадку масового притоку переміщених осіб та про заходи, які забезпечують баланс зусиль Держав-членів при прийомі таких осіб та несення наслідків їх прийому" (20 липня 2001 р.)

Директива Ради "Про мінімальні стандарти для кваліфікації і статусу громадян третьої країни та осіб без громадянства як біженців чи як осіб, які потребують міжнародного захисту з інших причин, а також змісту цього захисту" (29 квітня 2004 р.)

Повідомлення Комісії європейських спільнот Раді та Європейському парламенту "Більш ефективна Загальноєвропейська система притулку: єдина процедура в якості наступного кроку" (15 липня 2004 р.)

Директива Ради "Про мінімальні стандарти процедур надання та відкликання статусу біженця в Державах-членах" (1 грудня 2005 р.)

Директива Європарламенту та Ради про загальні стандарти та процедури держав-членів для повернення громадян третіх країн за їх незаконного перебування (16 грудня 2008 року), переклад надано Міністерством юстиції України

Другий звіт Європейської Комісії щодо виконання Україною плану дій з візової лібералізації, 09.02.2012 (витяги)

Handbook on European Law relating to asylum, borders and immigration (2013) 

DIRECTIVE 2013/33/EU OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 26 June 2013 laying down standards for the reception of applicants for international protection (recast)

Директива 2013/33/ЕС об установлении стандартов приема лиц, ходатайствующих о международной защите (переработанная) (26 июня 2013)

Directive 2011/95/EU on standards for the qualification of third-country nationals or stateless persons as beneficiaries of international protection, for a uniform status for refugees or for persons eligible for subsidiary protection, and for the content of the protection granted (recast)

Директива Європарламенту і Ради ЄС 2011/95 стосовно стандартів для кваліфікації громадян третіх країн чи осіб без громадянства як бенефіціарів міжнародного захисту і стосовно єдиного статусу для біженців або для осіб, що мають право на додатковий захист, і стосовно змісту захисту, що надається (перероблена) (13 грудня 2011 р.)

Directive 2013/32/EU of the European Parliament and of the Council of 26 June 2013 on common procedures for granting and withdrawing international protection (recast)

Директива 2013/32/EU об общих процедурах предоставления и лишения международной защиты (переработанная) (26 июня 2013)

Mapping asylum procedures, reception conditions and detention in Europe