Основні цілі УВКБ ООН

 

   

УВКБ ООН, Агентству ООН у справах біженців, доручено Організацією Об'єднаних Націй провадити та координувати міжнародні заходи із забезпечення захисту біженців та вирішення їх проблем у всесвітньому масштабі.

Основна мета УВКБ ООН полягає у забезпеченні прав та добробуту біженців. УВКБ ООН прагне забезпечити такі умови, за яких кожен міг би користуватися правом на притулок, знаходити його в іншій державі або добровільно повертатися на свою батьківщину. Надаючи біженцям допомогу в поверненні додому чи у переселенні в іншу країну, УВКБ ООН водночас прагне знайти довгострокові рішення для вирішення їхньої ситуації.

УВКБ ООН діє на підставі Статуту організації та згідно з Конвенцією ООН про статус біженців 1951 року і Протоколу до неї 1967 року.

Гуманітарна діяльність УВКБ ООН здійснюється у рамках принципів міжнародного права у сфері захисту біженців.

Виконавчий комітет УВКБ ООН і Генеральна Асамблея ООН також уповноважили організацію займатися проблемами інших груп. Серед них: особи без громадянства та особи, громадянство яких під сумнівом, а в окремих випадках - внутрішньо переміщені особи.

УВКБ ООН прагне зменшити кількість ситуацій вимушеного переселення, закликаючи держави та інші інституції до створення умов для захисту прав людини та мирного врегулювання суперечок. З цією метою УВКБ ООН активно сприяє реінтеграції біженців, що повертаються до країни походження, запобігаючи, таким чином, повтореній появі потоків біженців.

УВКБ ООН забезпечує захист та допомогу біженцям та іншим підмандатним особам на основі неупередженості, відповідно до потреб людей та незалежно від їхньої раси, віросповідання, політичних переконань і статі. У своїй діяльності УВКБ ООН звертає особливу увагу на потреби дітей та намагається забезпечити рівні права жінок і дівчат.

У своїх зусиллях із захисту біженців та пошуку розв?язання їх проблем УВКБ ООН працює у партнерстві з урядами, регіональними, міжнародними та неурядовими ораганізаціями.

УВКБ ООН дотримується принципу залучення, консультуючись з біженцями щодо рішень, котрі впливають на їхнє життя.

За характером своєї діяльності від імені біженців та переміщених осіб, УВКБ ООН також сприяє досягненню цілей і дотриманню принципів Статуту Організації Об?єднаних Націй: підтриманню міжнародного миру та безпеки; розвитку дружніх стосунків між націями; та заохоченню поваги до прав людини та основних свобод.