Особи без громадянства

    

Особа без громадянства - особа, яку жодна держава не вважає своїм громадянином/громадянкою (безгромадянство de jure); або особа, яка не користується основними правами, якими користуються, якими користуються інші громадяни його/її рідної країни (бeзгромадянство de facto).  

Близько 12 млн. осіб у світі не мають громадянства.