Рішення ЄСПЛ по ст.5 ЄКПЛ

Право на свободу та особисту недоторканність

Витяг з рішення "С.К. против России" № 52722/15 від 14.02.2017

Рішення по справі Лоулед Моссауд проти Мальти від 27.07 2010 р. Європейський суд з прав людини дійшов висновку про порушення Мальтою ст. 5 по відношенню до громадянина Алжиру, який був затриманий владою Мальти на період 18 місяців з метою забезпечення його видворення. Суд постановив, що оскільки компетентні органи влади Мальти повинні були доволі швидко усвідомити, що через небажання заявника сприяти тому, щоб влада Алжиру видала йому документи, необхідні для повернення, його видворення з Мальти не могло бути здійсненим у найближчому майбутньому, а отже, його затримання протягом такого тривалого періоду не відповідало задекларованій меті ? забезпечення видворення ? та вступило у суперечність із зобов?язаннями Мальти за ст. 5 Конвенції).

Рішення по справі Міколенко проти Естонії від 08.10.2009 р. Європейський суд з прав людини вказав наступне: 60. Позбавлення свободи має бути ?законним?. Де ?законність? тримання під вартою, у тому числі питання щодо "порядку, встановленого законом" дотримано, Конвенція корелює з суттю національного законодавства і встановлює зобов'язання згідно з матеріальними і процесуальними нормами національного законодавства. Дотримання національного законодавства не є, проте, достатньо: стаття 5 ? 1 вимагає, щоб будь-яке позбавлення волі має відповідати меті захисту людини від свавілля. Це основоположний принцип, що затримання, якє є свавільним не може бути сумісне зі статтею 5 ? 1 і поняття "свавілля" у статті 5 ? 1 виходить за межі національного законодавства, так, що позбавлення волі може бути законним з точки зору внутрішнього законодавства, але свавільним і отже, таким, що суперечить Конвенції (див. Сааді, процитоване вище, ? 67). Щоб не бути розціненим як свавільне, утримання під вартою відповідно до статті 5 ? 1 (f) повинно здійснюватися добросовісно; ??воно має бути тісно пов'язане з підставами затримання згідно з Конвенцією; місце та умови утримання повинні бути відповідними; і тривалість затримання не повинна перевищувати розумні межі для його цілей (див. А. та інші проти Сполученого Королівства, згадане вище, ? 164, і, з відповідними змінами, Сааді, процитоване вище, ? 74).

Рішення по справі "Свєтлорусов проти України" (Svetlorusov v. Ukraine), ?2929/05, від 12.03.2009 

Рішення по справі "Нолан і К. проти Росії" від 12.02.2009 р.

Рішення по справі "Сааді проти Великобританії" (Saadi v. The United Kingdom), ? 13229/03, рішення Великої Палати від 29 січня 2008 року

Рішення по справі "Чонка проти Бельгії" (?onka v. Belgium), ? 51564/99, від 5 лютого 2002 року

Витяги із рішення по справі "Амюур проти Франції" від 25.06.1996 р.