Рішеня ЄСПЛ по ст. 3 ЄКПЛ

Визначення поводження, що суперечить ст. 3:

Дело «А.Л. (Кс.У.) против России», 29 октября 2015

Витяг з рішення Європейського суду з прав людини по справі Хірсі Джамаа та інші проти Італії (23.02.2012)

Справа M.S.S. v. Belgium and Greece (М.С.С. проти Бельгії та Греції), №30696/09, від 21 січня 2011

Пресс-релиз ЕСПЧ: дело "Суфи и Элми против Великобритании" (28.06.2011), повний текст рішення англійською

Див. п.п. 91-98 рішення ЄСПЛ по справі "Мумінов проти Росії" щодо  "ризику жорстокого поводження у випадку видворення" (2.11.2010) 

Справа "Круз Варас та інші проти Швеції" (Cruz Varas and others v. Sweden), ? 15576/89, рішення від 20 березня 1991 року (витяги)