Внутрішньо переміщені особи

     

У зв'язку з ситуацією, яка склалася в Україні, зросла кількість запитів до УВКБ ООН стосовно міжнародних стандартів захисту та допомоги внутрішньо переміщеним особам.

Хто такі внутрішньо переміщені особи (ВПО)

Згідно з керівними принципами з питання про переміщення осіб усередині країни, особи, переміщені всередині країни, визначаються як люди або групи людей, які були змушені рятуватися втечею або покинути свої будинки або місця проживання, через або для того, щоб уникнути наслідків збройного конфлікту, ситуації загального насильства, порушень прав людини або стихійних лих/техногенних катастроф, і які не перетнули міжнародно-визнаний державний кордон країни.

Внутрішньо переміщені особи (російською)

Внутрішньо переміщені особи. Питання та відповіді (англійською)

Міжнародні стандарти допомоги ВПО

Тривалий час ВПО отримували допомогу в обмеженому обсязі, а іноді навіть взагалі не отримували. Міжнародний Комітет Червоного Хреста як гарант Женевських Конвенцій, які регулюють правила ведення воєнних дій, вже кілька десятиліть працює в цій сфері. Наприкінці 1990-их рр. та в 2005 році інші організації та уряди розпочали широке обговорення даної проблеми, визнавши відсутність необхідної допомоги внутрішнім переселенцям та виробивши більш узгоджений, всеосяжний та "передбачуваний" підхід до вирішення проблеми.

З метою заохочення державних установ та громадянського суспільства до створення міжнародних стандартів готовності до надзвичайних ситуацій УВКБ ООН підібрало низку документів з даної проблематики російською та англійською мовами.

З детальнішою інформацією можна ознайомитися англійською мовою за вказаним нижче посиланням:

Офіційний сайт УВКБ ООН щодо питань ВПО (англійською)

Українське законодавство стосовно ВПО

Реєстрація ВПО 

Закон України № 1706-VII від 20.10.2014 "Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб" 

Постанова КМУ No 509 від 1.10.2014 "Про облік осіб, які переміщуються з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції" 

Как получить справку для внутренне перемещенных лиц 

Єдина база данних ВПО

Постанова КМУ No 646 від 22.09.2016 Про затвердження Порядку створення, ведення та доступу до відомостей Єдиної інформаційної бази даних про внутрішньо переміщених осіб

Адресна фінансова допомога ВПО

Постанова КМУ No 505 від 1.10.2014 "Про надання щомісячної адресної допомоги  особам, які переміщуються з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції, для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг"

Как получить денежную помощь для внутренне перемещенных лиц

Постанова КМУ No 535 від 1.10.2014 Про затвердження Порядку використання коштів, що надійшли від фізичних та юридичних осіб для надання одноразової грошової допомоги постраждалим особам та особам, які переміщуються з тимчасово окупованої території України або району проведення антитерористичної операції 

Правовий режим ТОТ и ТНТ

Закон України № 1207-VII "Про забепечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України"от 15.04.2014

Постанова ВРУ № 254-VIII "Про визнання окремих районів, міст, селищ і сіл Донецької та Луганської областей тимчасово окупованими територіями" (17.03.2015)

Розпорядження КМУ No 8-р від 11.01.2017 Про затвердження плану заходів, спрямованих на реалізацію деяких засад державної внутрішньої політики щодо окремих районів Донецької та Луганської областей, де органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження

Правительство вводит режим чрезвычайной ситуации в Донецкой и Луганской областях и режим повышенной готовности по всей Украине 

Розпорядження КМУ  1085-р від 7.11.2014 "Про затвердження переліку населених пунктів, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють або здійснюють не в повному обсязі свої повноваження" 

Питання в'їзду та виїзду до ТОТтаТНТ

Постанова КМУ No 367 від 4.06.2015 Про затвердження Порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї

Постанова КМУ No 1035 від 16.12.2015 Про обмеження поставок окремих товарів (робіт, послуг) з тимчасово окупованої території на іншу територію України та/або з іншої території України на тимчасово окуповану територію

Постанова КМУ No 99 від 1.03.2017 Про затвердження Порядку переміщення товарів до району або з району проведення антитерористичної операції

Наказ Першого заступника керівника АТО від 12.06.2015 №415 ог "Про затвердження Тимчасового порядку контролю за переміщенням осіб, транспортних засобів та вантажів вздовж лінії зіткнення у межах Донецької та Луганської областей"

Розміщення ВПО 

Постанова КМУ No 213 від 25.06.2014 "Про забезпечення тимчасового проживання сімей, які переселилися з Автономної Республіки Крим та м. Севастополя

Розпорядження КМУ No 588-р від 11.06.2014 "Питання соціального забезпечення громадян України, які переміщуються з тимчасово окупованої території та районів проведення антитерористичної операції"

Пенсійне забезпечення

Закон України N 1788-XII від 5.11.1991 Про пенсійне забезпечення

Постанова КМУ № 637 від 05.11.2014 Про здійснення соціальних виплат особам, які переміщуються з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції 

Постанова КМУ No 595 від 7.10.2014 "Деякі питання фінансування бюджетних установ, здійснення соціальних виплат населенню та надання фінансової підтримки окремим підприємствам і організаціям Донецької та Луганської областей"

Соціальний захист

Закон України No 85-VIII Про встановлення додаткових гарантій щодо захисту прав громадян, які проживають на територіях проведення антитерористичної операції, та обмеження відповідальності підприємств - виконавців/виробників житлово-комунальних послуг у разі несвоєчасного здійснення платежів за спожиті енергетичні ресурси від 13.01.2015

Закон України № 245-VIII Про внесення змін до деяких законів України щодо посилення соціального захисту внутрішньо переміщених осіб (5.03.2015)

Постанова КМУ № 637 від 05.11.2014 Про здійснення соціальних виплат особам, які переміщуються з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції

Постанова КМУ No 112 від 24.02.2016 Про затвердження переліку засобів, товарів (робіт, послуг), сума (вартість) благодійної допомоги для закупівлі або у вигляді яких не включається до оподатковуваного доходу платників податку на доходи фізичних осіб

Постанова КМУ No 595 від 7.10.2014 "Деякі питання фінансування бюджетних установ, здійснення соціальних виплат населенню та надання фінансової підтримки окремим підприємствам і організаціям Донецької та Луганської областей"

Постанова КМУ No 848 від 21.10.1995 Про спрощення порядку надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива 

Мінсоцполітики (12.10.2016): Переселенці можуть претендувати на житлову субсидію 

Зразок Договору оренди житлового приміщення для отримання житлової субсидії

Гуманітарна допомога

Закон України N 1192-XIV від 22.10.1999 "Про гуманітарну допомогу" 

Закон України "Про внесення змін до Податкового кодексу України" 211-VIII від 02.03.2015

Закон України "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо деяких питань оподаткування благодійної допомоги" 1668-VII від 02.09.2014

Постанова КМУ No 21 від 30.01.2015 Про затвердження Порядку надання гуманітарної та іншої допомоги населенню Донецької та Луганської областей

Постанова КМУ No 544 Про Порядок митного оформлення вантажів гуманітарної допомоги від 22.03.2000 

Постанова КМУ № 653 від 26.11.2014 Про затвердження переліку потреб, сума благодійної допомоги для задоволення яких не включається до оподатковуваного доходу платників податку на доходи фізичних осіб 

Постанова КМУ No 241 від 25.03.2013 "Про затвердження Порядку взаємодії центральних органів виконавчої влади та Національного банку щодо визнання вантажів (товарів), коштів, у тому числі в іноземній валюті, виконаних робіт, наданих послуг гуманітарною допомогою"

Постанова КМУ No 347 від 15.08.2014 "Про затвердження Порядку взаємодії центральних органів виконавчої влади та Національного банку щодо визнання вантажів (товарів), коштів, у тому числі в іноземній валюті, виконаних робіт, наданих послуг гуманітарною допомогою"

Інтеграція ВПО

Постанова КМУ No 1094 від 16.12.2015 "Про затвердження Комплексної державної програми щодо підтримки, соціальної адаптації та реінтеграції громадян України, які переселилися з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції в інші регіони України, на період до 2017 року"

Міністерство ТОТ и ВПО

Постанова КМУ No 376 від 8.06.2016 "Деякі питання Міністерства з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб" 

Позиція УВКБ ООН щодо українського законодавства стосовно ВПО

Результати роботи за 2015 рік

Ключові повідомлення щодо внутрішнього переміщення в Україні - лютий 2016

Прес-реліз від 15 вересня 2014

Агентство ООН у справах біженців закликає прийняти у найшвидший термін законодавство, що забезпечить захист внутрішньо переміщених осіб в Україні

Прес-реліз від 20 жовтня 2014

Агентство ООН у справах біженців вітає прийняття закону, який захищає права внутрішньо переміщених осіб

Державні ресурси для ВПО

Веб-сторінка Державної міграційної служби України стосовно питань внутрішньо переміщених осіб (українською)

Інформація для громадян, які приїхали з Автономної Республіки Крим, міста Севастополь, Донецької та Луганської області (російською)

Веб-сторінка Міністерства регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України (українською)

Інші ресурси

Інформація для переміщених осіб, щодо голосування (українською)

Допомога внутрішньо переміщеним особам (телефони "гарячої лінії", державних органів і неурядових організацій у Вінниці, Миколаєві, Києві, Львові, Херсоні та Одесі) (російською)

Інструкція для вимушеного переселенця (російською)